آکادمی سروش اسکیت جوانمردان - ناصر روحی

عامل فروش نمایندگی استان البرز - سروش اسکیت
آکادمی سروش اسکیت جوانمردان - ناصر روحیتلفن: 09122126893

نشانی: تهران، میدان المپیک به سمت همت چهار راه زیبا دشت، بوستان جوانمردان، پیست اسکیت جوانمردان