شاهرود- آقای یار محمدی

عامل فروش نمایندگی استان تهران( مرکز ) - کلوپ اسکیت پیام
تلفن: 09380016197

نشانی: شاهرود، خیابان 17 شهریور، پاساژ خلیج فارس، طبقه همکف، پلاک 161