مرتضی مرادی - شیراز

عامل فروش نمایندگی استان تهران( مرکز ) - کلوپ اسکیت پیام
مرتضی مرادی - شیرازتلفن: 09374170043

نشانی: شیراز - بلوار شهید چمران - پارک چمران - پیست اسکیت چمران

وب‌سایت: www.shahrskate.com

اینستاگرام: https://www.instagram.com/pherferi