آکادمی سروش اسکیت خانواده - علی جهانی

عامل فروش نمایندگی استان البرز - سروش اسکیت
آکادمی سروش اسکیت خانواده - علی جهانیتلفن: 09365445656

نشانی: البرز، کرج، جهانشهر، بلوار مولانا، بعد از ساختمان نور دیدگان، پارک خانواده، پیست اسکیت