استان تهران( مرکز ) - کلوپ اسکیت پیام


استان تهران( مرکز ) - کلوپ اسکیت پیام استان تهران( مرکز ) - کلوپ اسکیت پیام استان تهران( مرکز ) - کلوپ اسکیت پیام
4 امتیاز از 1 رای
هیوا اسکیت
4 امتیاز از 1 رای
     

مدیریت: محمد امیدواری

تلفن: 09355721009

نشانی: تهران، خیابان شریعتی، قبل از پل سیدخندان، روبروی پارک اندیشه، مجموعه فرهنگی ورزشی پیام، ورودی 11، کلوپ اسکیت پیام


استان تهران( مرکز ) - کلوپ اسکیت پیام