استان خراسان - آکادمی اسکیت تیزپا


استان خراسان - آکادمی اسکیت تیزپا استان خراسان - آکادمی اسکیت تیزپا استان خراسان - آکادمی اسکیت تیزپا
4 امتیاز از 1 رای
هیوا اسکیت
4 امتیاز از 1 رای
     

مدیریت: رضا شیخی

تلفن: 09309099572

نشانی: خراسان رضوی، مشهد، تقاطع صیاد شیرازی و فکوری، مجموعه ورزشی پانزده خرداد، آکادمی تیزپا اسکیت

وب‌سایت: https://tizpaskate.ir


استان خراسان - آکادمی اسکیت تیزپا