استان تهران( شمال ) - آکادمی اسکیت انقلاب


استان تهران( شمال ) - آکادمی اسکیت انقلاب استان تهران( شمال ) - آکادمی اسکیت انقلاب استان تهران( شمال ) - آکادمی اسکیت انقلاب
5 امتیاز از 1 رای
هیوا اسکیت
5 امتیاز از 1 رای
     

مدیریت: حبیب جلالوند

تلفن: 09195047331

نشانی: تهران، اتوبان نیایش، باشگاه انقلاب، آکادمی اسکیت انقلاب


استان تهران( شمال ) - آکادمی اسکیت انقلاب